Za hitne slučajeve: +381 63 785 21 29
Istorijat
Grey Dental

Istorijat

Posle završenih studija i rada u Domu Zdravlja Novi Sad, Dr Gordana Kovačević otvara prvu privatnu ordinaciju 1996. godine.

Godine 2000. upisuje specijalizaciju i po završenim specijalističkim studijama, 2003. otvara dežurnu specijalističku stomatološku ordinaciju Grey Dental.

Kroz ordinaciju je do danas prošlo više hiljada pacijenata, a svake godine se obavi oko dve hiljade pregleda i intervencija.

Sam proces rada i razvoja ordinacije se zasniva na timskom multidisciplinarnom pristupu u radu, neprekidnom tehnološkom i stručnom usavršavanju, unapređivanju organizacije rada i komunikacije sa pacijentima, pouzdanim saradnicima van ordinacije.