Laser-stomatologija
bez bola ,stomatologija bez krvi...
Lečenje parodontopatije, sterilizacija korenskog kanala, desenzibilizacija osetljivih zubnih vratova, gmgivektomija, odstranjivanje frenuluma... sve ove procedure danas se mogu sprovesti korišćenjem lasera najnovije generacije.Poseta stomatologu je prihvatljivija i komfomija za pacijente,a brza i bezbednija za terapeuta.

Neke od prednosti novog lasera Picasso su sledeće:
? vreme koje pacijent provede u ordinaciji je kraće
? rad bez bola
? nije potrebna anestezija za kraće intervencije
? izbegava se krvarenje, a rana zarasta za kraće vreme
? krajnji rezultat - zadovoljan pacijet

Lasersko lečenje je najnoviji način lečenja parodontalnih oboljenja ,a deo je standardne, procedura u mnogim ordinacijama Evrope i Amerike, a sada i kod nas.Upotrebom lasera poslednje generacije kao sto je Picasso/AMD lasers izbegava se klasični,konzervativni, neprijatan način tretmana upale desni. Nakon prethodno odstranjenih tvrdih i mekih naslaga laserski radni deo koji je u formi tanke niti, postavlja se u parodontalni džep i laganim pokretima se prelazi preko cele površine. Procedura se ponavlja više puta sa ciljem da se potpuno unište bakterije i steriliše gingivalni džep, čime se obezbeđuju optimalni uslovi za sanaciju upale. Pri tome zrak deluje selektivno, samo na uzročnika upale. Potrebno je nekoliko seansi u kontinuitetu kako bi se postigao željeni razultat. Sterilizacijom površine na koju deluje laserski zraci izbegavaju se neželjene infekcije, a reparacije i regeneracija se odvija brže i bezbolnije.
Ova tehnika se primenjuje pri izvođenju hirurških intervencija na mekim tkivima kao što su remodelacija desni, odstranjivanje izraslina u usnoj duplji... Jsti je tretman herpesa, afti, a zaceljivanjeje brže sa smanjenom mogućnošću za ponovo pojavljivanje. Nova laserska tehnika nalazi primenu i kod obezboljavanja osetljivih vratova zuba, pri lečenju korenskih kanala.
Primena laseraje efektna kod parodontopatije sa simptomima:
? Loseg zadaha
? Crvenih i otečenih desni
? Krvarenja pri pranju zuba
? Osetljivosti na hladno

Najčešće se tretman laserom odvija u 3 seanse, bez bola i krvi. Konsultacije su besplatne, tretman parodontopatije iznosi od 250-400€, zavisno od stadijuma bolesti.